אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 634. יראת שמים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

634. יראת שמים

"אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק... אלא הוה כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם" (אבות א'). יש לשאול מהו הקשר של "ויהי מורא שמים" וכו' ל"שלא על מנת לקבל פרס".

אלא אם האדם עוסק שלא על מנת לקבל פרס, אם כן נשאלת השאלה, מי הוא המחייב אותו לעבודה. כי בדרכי הטבע הוא שהשכר הוא המחייב לעבודה. ואם אין בדעתו לקבל שכר, מיהו המחייבו. כי בשלמא עבד המשמש את הרב, הוא מסיבת שאין לו ברירה, כי האדון מושל עליו, אבל כאן בעבודת ה', הוא דבר התלוי בבחירה.

ועל זה בא התירוץ, ויהי מורא שמים עליכם, היינו שהסיבה המחייב לעבודה יהיה רק מטעם מורא שמים. וענין הבחירה חל על המורא שמים. וזהו, "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", שזה ניתן לאדם, שיבחר לעצמו את היראת שמים שלו, ויש לכל אחד ואחד שיעור בפני עצמו.

חזרה לראש הדף
Site location tree