אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 635. עולם הזה ועולם הבא (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

635. עולם הזה ועולם הבא (א')

"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה". ויש לשאול, הלא ידוע שדרך העולם הוא, שהשכר הוא יותר חשוב מהעבודה, כי האדם מקיים בזיעת אפך, והשכר שלו הוא תאכל לחם. היינו אם האדם נהנה מעבודתו, אבל יחד עם זה השכר שלו הוא מרובה יותר לאין ערוך מעבודתו, ואם כן איך אמרו, יפה שעה בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא.

היינו על ידי זה שהאדם מתייגע את עצמו בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, הוא זוכה לעולם הבא. אם כן יוצא מזה, שהאדם יעשה חשבון לנפשו, ואם רוצה לראות כמה שוה השכר שלו לעולם הבא, אז יכול לשער, שכל חיי עולם הבא שוה כמו שעה אחת בתשובה ומעשים טובים. ומי ירצה לעבוד בתורה ומצוות, כי הוא יודע איזה טעם הוא מרגיש בתורה ומצוות. נמצא לפי זה, שעולם הבא הוא עוד יותר גרוע.

אלא לפי פירוש הסולם, "עולם הבא" נקרא אורות דחסדים, שהוא בחינת בינה. ו"עולם הזה" נקרא בחינת מלכות, שהוא אורות דחכמה. ומשמיענו, אם האדם זכה כבר לעולם הבא, שהוא בחינת השפעה, אז הוא צריך לדעת, שכדאי לעבוד בתשובה ומעשים טובים של בחינת עולם הזה, שהוא בחינת חכמה, כי זהו בחינת קבלה על מנת להשפיע, וזהו מטרת הבריאה.

לכן לא יעמיד את עצמו בבחינת משפיע על מנת להשפיע, שהוא בחינת אור דחסדים, ובחינת בינה, ועולם הבא, אלא ימשיך בעבודתו וישיג בחינת עולם הזה, שהוא בחינת מלכות.

חזרה לראש הדף
Site location tree