אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 639. וזה מעשה המנורה (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

639. וזה מעשה המנורה (ב')

כ' סיון תשכ"ה פה ציריך

"וזה מעשה המנורה, זהב עד ירכה עד פרחה מקשה היא, כמראה אשר הראה ה' את משה, כן עשה את המנורה". ויש להבין על דרך המוסר, דענין מקשה, ופרש רש"י, עשת של ככר זהב היתה, ומקיש בקורנס וחותך בכשיל לפשט אבריה כתקונן, ולא נעשית איברים איברים על ידי חיבור.

היינו, שהיתה כלל אחד וממנו נעשה פרטים הרבה. הנה עיקר ההבדל בין דרך היהדות, מתבטא בזה, שהיסוד צריך להיות על בחינת אמונה. מה שאין כן אומות העולם הוא על דרך ידיעה, היינו שהם חושבים, שעל ידי שיחקרו חקירות בו יתברך, על ידי זה הם ישיגו אותו. לכן הם הולכים על דרך פרטים פרטים, היינו שכליות, שמשכילים בו יתברך. וכל פעם הם חושבים, שהם מבינים אותו יותר. וזה פירוש שלוקחים איברים איברים ואחר כך הם עושים מהם מנורה אחת, היינו שעל ידי זה שבכל פעם הם ישכילו אותו יותר ויותר, עד שיהיה להם בחינת מנורה.

מה שאין כן דרך היהדות היא להיפך, שהדרך היא, שלוקחים את הככר זהב, הנקרא רצון לקבל, מלשון זה-הב, ומקיש בקורנס וכו', היינו שהולכים בבחינת מוחא וליבא, וזה נקרא "מקשה", משום שהולכים על דרך האמונה, אז יש לו הרבה קשיות כי ענין אמונה מתחיל דווקא במקום שאין השכל מסכים, ממילא קשה לו לקבל את האמונה למעלה מהדעת.

ועוד הפסוק מוסיף, "עד ירכה עד פרחה". ירכה נקרא בזמן שעדיין נמצא בזמן של הסתרה, מלשון "מה ירך בסתר". עד פרחה, היינו שכבר מתחיל לפרוח, ורוצה לקבל יסוד על עבודתו מבחינת הפריחה, גם זה אסור, אלא צריך להיות מקשה מתחילה ועד סוף, "כמראה אשר הראה ה'", וזה ענין שמעשה המנורה, שנתקשה בו משה.

כי הסדר הוא, בכדי להשיג בחינת חכמה, אז הולכים על סדר המדרגה, היינו משכל קטן לשכל גדול, עד שזוכים לשכל האמיתי. וכן הוא נותן סדר הפוך, היינו כי היסוד הוא אמונה למעלה מהדעת. ודוקא על ידי זה זוכין לדעת דקדושה, היינו שמתחילה מקבלים את העבודה בבחינת "מקשה". ואין שום חיתוך אברים במעשה המנורה, היינו לא שום עבודה, אלא בחינת אמונה.

ודוקא על ידי ההכאות, הנקרא מקיש בקורנס וכו', על ידי זה באים להשיג בחינת פרטים, שיש הבדל בין מצוה למצוה וכו'. נמצא מה שמתחילה היתה עשת ככר זהב מקשה בלי שום הבחנות, נעשה אחר כך להרבה פרטים, ויש להם חיבור אחת. מה שאין כן דרך אומות העולם הוא להיפוך, על דרך שכתוב (בהקדמת הזהר בדף י') שפילוסוף אחד שאל לרבי שמעון וכו'.

חזרה לראש הדף
Site location tree