אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 642. צדק צדק תרדוף
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

642. צדק צדק תרדוף

שופטים ו' אלול תשכ"ד, יסודות

"צדק צדק תרדוף למען תחיה, וירשת את הארץ, אשר ה' אלקיך נותן לך". המפורשים מקשים על כפילות הלשון, "צדק צדק". ועוד יש לשאול, "למען תחיה", וכי אם אין האדם רודף אחר הצדק, אין הוא יכול לחיות. וכמו כן "וירשת", כשעם ישראל היה על אדמתם, מה שייך לומר "וירשת" לשון עתיד.

הנה ידוע ש"מתוך שלא לשמה באים לשמה". ויש לשאול, מדוע אין האדם מתחיל תכף בתחילת עבודתו בלשמה.

ונקדים לפרש את הענין של לשמה ושלא לשמה. והפירוש הפשוט "לשמה", היינו לשם שמים, שכל מה שהוא חושב וחושק, הוא רק לתועלת ה', הנקרא להשפיע לה'. וידוע שהאדם נברא עם היצר הרע, כמו שכתוב "כי יצר לב האדם רע מנעוריו".

חזרה לראש הדף
Site location tree