אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 643. תומכי תורה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

643. תומכי תורה

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'". ענין הקרבנות מרמז לנו, שהאדם צריך לקרב את עצמו לה', שקרבן הוא מלשון התקרבות, כמו שכתוב, "ולדבקה בו", שענינו הוא, "הדבק במדותיו, מה הוא רחום אף אתה רחום". מה שאין כן כשאדם עוסק כל היום רק לטובת עצמו, מזה הוא מתרחק מה' וממילא מי שמרוחק מהשני, אינו יכול לקבל ממנו כלום. לכן כשהאדם מקיים "אף אתה רחום" זה נקרא דביקות. ואז הוא מתאחד עם ה'. לכן כשאדם מקריב קרבן, היינו שהוא נותן חלק מרכושו, שהוא מטובת והנאת עצמו, לה', על ידי זה הוא מתקרב לה'.

וזה פירוש "אדם כי יקריב מכם קרבן", היינו שהוא צריך לתת חלק מכם לה', שעל ידי זה שמקיים "אף אתה רחום", על ידי זה הוא מתקרב לה'. וזה היה בזמן שבית המיקדש היה קיים. "אבל עתה בעונותינו חרב בית המקדש, ובוטל התמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו, ולא לוי בדוכנו, ולא ישראל במעמדו, ואתה אמרת, ונשלמה פרים שפתינו". ואמרו חז"ל, "זאת תורה העולה", כאילו הקריב עלה חטאת וכו'.

אבל לא לכולם נתן הזדמנות ללמוד תורה. וזה ניתן לנו את דבר השתתפות של יששכר וזבולון, שמבין שניהם נעשה עסק אחד. לכן כשתומכין בלומדי תורה, זהו כאילו הוא בעצמו לומד תורה, לכן על ידי זה נזכה להתקרב לה', ועל ידי זה נזכה ויקוים "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר", ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

חזרה לראש הדף
Site location tree