אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 646. תולדות יעקב יוסף
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

646. תולדות יעקב יוסף

מוצש"ק וישב תשל"ח

"שמור לקדשו מבואו ועד צאתו". ובזהר הקדוש פירשו, מאי שבת - שמא דקודשא בריך הוא. ולפי זה מה הפירוש, שצריך לשמור לקדש את שם הקדוש. הייתי מבין אחרת, שצריכים לקדש את עצמנו, כמו שכתוב "קדושים תהיו".

אלא הענין הוא, כי קדושה נקרא דבר חשוב, וחול נקרא דבר בלתי חשוב. כי מטבע שלנו הוא להחשיב את מה שנוגע להגוף שלנו, היינו אדם מחשיב את כל מה שנוגע לאהבה עצמית. ובזמן שאדם עושה מעשים, ואינו רואה מה שיהיה מזה לאהבה עצמית, אלא שצריך לכוון הכל לתועלת ה', אז העבודה שלו אינה חשובה בעיניו, וזה הפירוש, שצריכים לקדש את שמא דקב"ה, היינו שיהיה לנו חשוב את העבודה בזמן שצריכים לעבוד לשם שמים, הנקרא שמא דקב"ה. ועבודה זו יהיה לנו לעיקר. ומה שאנו עוסקים בעבודת הגוף, הוא רק בכדי שיוכל לשרת את ה' עם הגוף שלו. אבל איך מגיעים לזה. הלא הגוף מלא קשיות, והוא שואל תמיד: מה יהיה לך מזה שתעבוד לשם שמים.

הנה רש"י מביא על הפסוק, "אלה תולדות יעקב יוסף", וזה לשונו, "דבר אחר, וישב יעקב, הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי הזה תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה. היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך, ששורף את כולו".

ויש לשאול, איזה פיקחות יש בזה אם הוא שואל אנה יכנס. אז אם הוא פיקח צריך לתת לו עצות איך לכנס, איזה הוא נותן לו שישרוף את כל הפשתן. אם כן אין התשובה במקומה.

כמו כן צריך להבין מה שרש"י מסיים, כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן. מה כתיב למטה, אלה תולדות יעקב יוסף, וכתיב והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף להבה, ובית עשו לקש ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם, אם כן מה הפירוש בית יעקב לאש, אם כן מספיק שכתוב ובית יוסף להבה.

אלא המשל הוא כך: אנה יכנסו כל הפשתן הזה. היינו כשהפשתן יכנס לתוך חנותו של הפחמי כבר לא יהיה לו מקום לעבוד, היות שהפשתן יפול עליו למשא, וכבר לא יוכל לזרוק את הפשתן החוצה. לכן אמר לו הפיקח, מטרם שהגמלים עם הפשתן יכנסו אליך תן ניצוץ אחד ומיד ישרוף את הכל. אז הם כבר לא יכולים להזיק, אף על פי שהם רבים. אבל אם כבר נכנסו, כבר אין אתה יכול להתגבר עליהם ולזרוק את הפשתן, מטעם שכל המשא הזו נופל על האדם, כבר אין לו בחירה. לכן אמר לו הפיקח ניצוץ אחד ישרוף את כולו.

והנמשל, כשראה את כל האלופים, אז תמה יעקב איך הוא יכול לכבוש אותם. ועל זה תירצו, שניצוץ אחד יוצא מיוסף, כי יוסף הוא בחינת צדיק, הנקרא משפיע. ובזמן שהוא לוקח לעצמו את מדת השפעה, אז יש לו עצה, שלא יוכלו להכנס, כי תכף נשרפו עם הכוונה על מנת להשפיע. אבל אם יתן להם להכנס, כבר לא יכול להתגבר עליהם, כדוגמת הפשתן. כשנכנסים, כשנופל עליו כובד המשא, אינו יכול לזרקם החוצה.

וזה פירוש "בית יוסף להבה". כי להב, זה לא דבר תמידי אלא שלהבת עולה בבחינת עליות וירידות. לכן כשכל פעם שבא הקושיות של עשו, תכף הוא מתגבר ומתלהב בכוח של הרצון להשפיע ולא נותן אותם האלופים להכנס בתוך לבו, ומריבוי שלהבת נעשה אחר כך בחינת אש תמידי, שזהו בחינת יעקב, היינו שעל ידי זה שמלהב כל פעם בעליות וירידות, הוא זוכה אחר כך לאש תמידי.

חזרה לראש הדף
Site location tree