אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 647. לתפילה דרוש חסרון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

647. לתפילה דרוש חסרון

י"ג תשרי תשל"ח

"רבי שמעון אומר.... וכשאתה מתפלל, אל תעשה תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום" (אבות פ"ב, י"ח.) ובתורה, אמרו חז"ל, "קבעת עתים בתורה".

ויש לומר ענין קביעות נקרא אף על פי שאין לו חשק, ואין לו צורך, מכל מקום הוא צריך ללמוד תורה, משום שהתורה בעצמה מביא לו קדושה, אפילו שהוא לא מרגיש שום צורך ללימוד. וזה ענין "גדול המדרש שמביא לידי מעשה", היינו שיהיה בין אנשי מעשה, כי מי שיש לו צורך לאיזה דבר, אז הוא עושה מעשה להשיג את הדבר. לכן המדרש יביא לו חסרון. לכן נאמר, קביעות בתורה.

מה שאין כן תפילה נקרא, שחסר לו משהו והוא מתפלל שיתנו לו מה שחסר. אבל אם אין לו חסרון, איך הוא יכול לבקש, בזמן שאין לו על מה להתפלל שיתנו לו. לכן אמר רבי שמעון, אל תעשה תפלתך קבע, משום שזה לא נקרא תפילה, אלא מה נקרא תפילה, רחמים ותחנונים לפני המקום, היינו שחסר לו משהו, ומבקש מה' שיתן לו. ובזה מובן מה שאמרו חז"ל, "אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש".

חזרה לראש הדף
Site location tree