אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 652. אדם כי יקריב מכם (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

652. אדם כי יקריב מכם (א')

בחוקתי

"אדם כי יקריב מכם… מן הבהמה", שענין הזבח הוא דווקא מן הבהמה בסוד משימין את עצמו כבהמה, ולא מן האדם. כי כל הקורבנות, היינו ההתקרבות לה' יתברך, הכל הוא מסוד הבהמה. מה שאין כן מי שרוצה להתקרב מן בחינת האדם, הרי עבירה בידו בסוד המעביר בנו למולך, שזהו קרבן לעבודה זרה. מה שאין כן ישראלים אין מקריבים, רק מן הבהמה ולא מן האדם (וכמו כן אמר "והסירותי את לב האבן מקרבכם". אבן מלשון אבין, היינו שרוצה ידיעה. וכל זמן שזה משמש באיבריו, הרי הוא בעל חסרון, אלא צריך להיות מן בחינת הבהמה).

האדם, בעד עצמו אין צריך להתפלל על שום התפשטות הדעת, אלא הוא צריך לעבוד במצב הנוכחי, שיהיה קטנות הכי במציאות. רק הוא צריך לראות, שיהיה בקביעות בלי שיהא משהו כל שהוא (שנקיבת הוושט נקיבתו במשהו, ושְהִיָה כל שכן פוסלת בשחיטה. וענין שחיטה הוא סוד, תלמיד חכם, נראין סימני שחיטה בעצמם). ועבור התפשטות הדעת הוא צריך להתפלל רק עבור הכלל.

חזרה לראש הדף
Site location tree