אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 657. מה היא מציאות ומהו דמיון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

657. מה היא מציאות ומהו דמיון

רוחניות נקרא מה שלא יתבטל לעולם. והרצון לקבל נקרא גשם, משום שהוא יתבטל, כי סוף כל סוף יתהפך בעל מנת להשפיע.

מציאות נקרא שכל מי שבא לשם, היינו למקום ההוא, רואה אותה הצורה, כמו השני. מה שאם כן דבר דמיוני כל אחד מדמה לעצמו באופן אחר. ומה שאנו אומרים ע' פנים לתורה, זאת אומרת שהם ע' מדרגות, ובכל מדרגה מתבארת התורה לפי המדרגה הזו. אבל ענין עולם הוא מציאות, זאת אומרת שכל מי שבא להדרגה אחת מן הע' מדרגות, אזי הוא משיג אותה צורה, כמו כל המשיגים, שבאו לשם.

ומזה נמשך מה שחז"ל אומרים, היינו שמבארים את הפסוקים שבתורה, ואומרים כך היה אומר אברהם ליצחק. ונשאלת השאלה, מנין הם יודעים את זה. אלא כנ"ל, משום שאותם שבאו למדרגה, ששם היה עומד אברהם, אזי הם יודעים ורואים, כמו שאברהם היה יודע ורואה. לכן הם יודעים מה שאברהם היה אומר. וכמו כן בכל הדרשות חז"ל מה שהם מפרשים, את הפסוקים של התורה, משום שגם הם השיגו את המדרגה.

חזרה לראש הדף
Site location tree