אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 659. מהו תורה ועבודה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

659. מהו תורה ועבודה

אצל הבורא שייך לומר תורה, כי עבודה, שייך דווקא לנבראים.

עבודה נוהגת רק בנבראים. לכן כשמדברים מעבודה, יהיה הכוונה שלומדים מה שהאדם צריך לעשות. והאדם צריך לומר במצב זה, "אם אין אני לי, מי לי".

ואחר כך על עבודה זו צריכים להמשיך בחינת "תורה", שזה נקרא מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כלומר צריכים להמשיך בחינת השגחה פרטית, ואסור לו לומר, "כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה", וזה שתורה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כלומר שהכל עושה הבורא.

וענין עבודת האדם נכלל בבחינת תורת ה', זאת אומרת שהאדם מייחס את כל עבודתו על שם הקדוש ברוך הוא. וזה שכתוב שתורה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא.

ובכל דבר יש להבחין בחינת תורה ועבודה, שבזמן שהאדם עוסק בתורה, האדם צריך שיהיה לפניו תמיד את השכר, מה שהוא מקווה לקבל מלימוד התורה.

א. עבודה. "המאור שבתורה מחזירו למוטב", ומזה יהיה לו כוח לעבודה, שכל מה שהוא יעשה, יהיה בעל מנת להשפיע.

ב. תורה. לזכות לשמות הקדושים, כי "מאן דלא ידע צוויא דמארי, איך יעביד ליה".

חזרה לראש הדף
Site location tree