אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 671. ברור אוכל ופסולת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

671. ברור אוכל ופסולת

בשבת מבררים אוכל מתוך פסולת, היינו דברים טובים שיש בגוף. ובחול מבררים את הפסולת מתוך האוכל, אינם מסתכלים על מעשים טובים, שיש בגוף ולתת עליהם תודה לה' על כמה מעשים שה' זיכה אותו לעשות, אלא מסתכלים על הפסולת שיש בגוף. ועל הטוב לא מסתכלים אז. לכן יש לו מקום לתפלה.

ותלמיד חכם גם בחול הוא בחינת שבת, היינו בזמן שעוסק בתורה, אז הוא צריך להסתכל על האוכל מתוך הפסולת, ולתת תודה לה' על שזיכה אותו לעסוק בתורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree