אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 673. מיתת צדיק
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

673. מיתת צדיק

רבי אלעזר אמר, כל מי שעוסק בתורה לשמה, אין מיתתו על ידי יצר הרע, שהוא מלאך המוות... ומשום זה צדיקים, העוסקים בתורה, אין גופם טמא לאחר מיתתם (זהר וישלח אות מ"ז).

אפשר לפרש, שהירידות שלהם, הנקרא מיתה, אין זה מחמת מלאך המוות, שהוא טמא, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפלתן של צדיקים. לכן ה' נותן להם ירידות, בכדי שעל ידן יתעלו למדרגה יותר גבוה. וזה נקרא שאינו טמא.

חזרה לראש הדף
Site location tree