אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 677. מדוע נקרא מצה לחם עוני
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

677. מדוע נקרא מצה לחם עוני

נבאר ענין חמץ ומצה: מדוע נקרא מצה לחם עוני, ומדוע העומר הוא משעורים שהוא מאכל בהמה, ושתי הלחם הוא מחטים, שהוא מאכל אדם.

להבין המשנה "בפסח נידון על התבואה, ובעצרת על פירות האילן". לפי פירוש רש"י דרבי יהודה לטעמיה, דעץ שאכל אדם הראשון חטה היתה (ראש השנה ט"ז).

ענין מילה ופריעה: מילה הוא סוד הסרת הערלה, ופריעה חילוק בין מצוה לתורה, "נר מצוה ותורה אור".

ענין הסרת הרצון לקבל נקרא "סור מרע". ועל ידי מצוות ומעשים טובים וסיוע מה' זוכים להסרת הערלה. ואחר כך זוכים לבחינת תורה, הנקרא "אדם עץ השדה", ובהמה נקרא ב"ן מלכות, בחינת עשרו יהיה בלבד לה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree