אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 678. זכר ונקבה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

678. זכר ונקבה

אמר רבי יצחק אמר רבי אמי, בא זכר בעולם, בא ככרו בידו, זה-כר, וכתוב "ויכרה להם כרה גדולה". נקבה נקיה בא, עד דאמרה מזוני לא יהבי לה, וכתוב "נקבה שכרך עלי ואתנה" (נדה ל"א ע"ב).

פירוש, הפרנסה תלוי באיש, אבל האישה מבקשת או מאביה או מבעלה. והיא נקיה, היינו שאין לה כלום. עד נשואיה מעשי ידיה לאביה, ומשנשאת, מעשה ידיה לבעלה. לכן מכנים כוח המשפיע בשם זכר, וכוח המקבל בשם נקבה.

חזרה לראש הדף
Site location tree