אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 679. סימני בן דוד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

679. סימני בן דוד

"אין בן דוד בא, עד שתכלה פרוטה מן הכיס סנהדרין" (צ"ז ע"א). פירוש, כי ענין "כיס" הוא סוד הכלים, ששם מונח המרץ של אדם, היינו שכל מה שבידו כבר עשה, אז יזכה לגאולה.

אין בן דוד בא, עד שיתייאשו מן הגאולה, שנאמר "ואפס עצור ועזוב", כביכול אין סומך ועוזר לישראל.

"אמר רבי חנינא, אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא" (סנהדרין צ"ח ע"א). ענין דג מלשון דאגה (כמו שכתוב "והדגה אשר ביאור מתה").

חזרה לראש הדף
Site location tree