אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 688. ויקחו לי תרומה (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

688. ויקחו לי תרומה (ב')

תרומה, בית שמואל

"ויקחו לי תרומה". היינו תרום ה', שהיא מלכות. שזה ענין תשובה, שאמר הזהר הקדוש, תשוב ה' לגבי ו', שהוא סוד יחוד קוב"ה ושכינתא. היינו, הכלל ישראל הוא בחינת כנסת ישראל, שהוא ענין קבלה. וצריכים לעשות יחוד עם הקדוש ברוך הוא, שהוא בחינת משפיע.

"ויקחו לי תרומה". ממאן, "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". שהשאלה היא, ממי יכולים לקחת את התרומה, היינו שיהיה מסוגל להרים עצמו לה'. ועל זה משיב, "מאת כל איש אשר ידבנו לבו". ואמר הזהר הקדוש, היינו מיהו שהוא בבחינת איש, היינו איש מלחמה, שהוא סוד מלחמת היצר הרע. היינו שכל אדם, שרוצה להכנס למלחמה, כמו שכתוב, "לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע" (ברכות), היינו שיעשה עמו מלחמה.

"יצרו של אדם... אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו". לכן אם הקדוש ברוך הוא צריך לעזור, כבר כל אדם יכול לזכות ... ולגבי הקדוש ברוך הוא אין הבדל מעזרה גדולה לעזרה קטנה.

חזרה לראש הדף
Site location tree