אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 691. תורה ניתנה בחשאי
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

691. תורה ניתנה בחשאי

"תסתפק לעליונים ולא ימסרו ביד משה". שיתן התורה בזמן שהאדם במעלה. ולא ימסרו ביד משה, שמשה נקרא רעיא מהימנא, שידי משה נקרא בחינת אמונה. אז השטן מקטרג ואומר, שאין זה באפשרות, שהתורה תתקבל בזמן שאין האדם ראוי לה, אלא העצה היא - בידי משה יש יכולת להתקבל, היינו בבחינת אמונה, שאז הוא למעלה מדעת, ושם אינו נוהג שום קושיות, כי כל הקושיות הוא רק בתוך הדעת.

לכן בזמן שהאדם רוצה לקבל תורה בפרהסיא, אז הוא מבין שיש לו צורך לתורה מסיבת שלא לשמה. מה שאין כן בבחינת הצנע לכת, אז אינו נוהג את השלא לשמה. ואז, כשמקבל התורה, הוא רק על הכוונה, שהתורה יביא לו בחינת אמונה. לכן מוכרח להיות בחשאי. ורק בזמן הקטנות. אבל בזמן הגדלות, אז התורה נקרא בחינת רפואה וסם החיים.

וזה פירוש של הדבר אחר, שנקרא תוהו, היינו בחינת "תולה ארץ על בלימה". לכן פירש רב חנן, שמתשת כוח האדם, שאז הוא רואה, שחסר לו אמונה. ונמצא, שכולן לדבר אחד נתכוונו.

חזרה לראש הדף
Site location tree