אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 697. וכבדתו מעשות דרכיך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

697. וכבדתו מעשות דרכיך

"וכבדתו מעשות דרכיך". וכבדתו, שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול, וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותיה. ופרש רש"י, מכבדותיה, שמכבדין בעליהן (שבת קי"ג ע"א).

ועל דרך המוסר נקרא לבוש בחינת כלי, המלביש על האור. היינו מקום התלבשות התענוג נקרא "לבוש", שעל ידי הלבוש משיגים תענוג. כי תענוג הוא אור רוחני, שלא ניתן להשיג בלי התלבשות. ויש שהתענוג מתלבש בלבושים גשמים, ויש שהתענוג מתלבש בלבושים רוחנים, דהיינו בתורה ומצוות. לכן בשבת, מפני כבוד שבת, היינו לזכות לאור השבת, צריכים להכין לבושו, שעל ידו יוכל להתלבש האור בשבת.

חזרה לראש הדף
Site location tree