אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 699. גמר התיקון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

699. גמר התיקון

גמר התיקון, היינו שהכלים מקבלים על מנת להשפיע. ובזמן שהאור ממלא את הכלים, אזי הכלי בטל לאור ואינו עולה בשם. לכן התפשטות ב' היא אור החכמה בכלי דכתר, היינו שהכלי יותר גדול מהאור. ובזמן שהכלים יהיה מתוקנים בעל מנת להשפיע, אזי הם יקבלו את כל הטוב, שהיה במחשבת הבריאה, והכלי לא יתבטל, כי ענין הביטול נמשך מהפכיות הצורה. ומה שכתוב בעקודים, שהכלי בטל, אף על פי שהיה על ידי מסך, שהוא סוד על מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree