אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 710. ג' דורות, ג' קוין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

710. ג' דורות, ג' קוין

מי שהוא ובנו ובן בנו בני תורה, שוב אין התורה פוסקת מהם לעולם, שנאמר "לא ימושו מפיך" וכו'.

ויש לשאול, הלא אנחנו רואים שיש ג' דורות בני תורה, ומכל מקום דור הרביעי כבר אינו בני תורה.

על דרך הרמז יש לפרש ג' דורות, היינו ג' קוים, כי מי שזכה לקו האמצעי הוא בטוח שכבר התורה לא יפסוק ממנו, כי כל הפסקות שהיה לו, הוא כדי לבוא לקו האמצעי.

חזרה לראש הדף
Site location tree