אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 713. ההולך בדרך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

713. ההולך בדרך

"אמר רבי יהושע בן לוי, ההולך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה, שנאמר כי לוית חן" (עירובין נ"ד).

ויש להבין מה הענין הנחיצות הלויה למי שיוצא לדרך. ויש לפרש את זה על דרך המוסר, כי ענין דרך הכוונה על דרך ה'. ולוויה פירוש היא דבקות, כמו שכתוב "כי עתה ילוה אישי". והשמיענו, מי שהולך בדרך ה' ואין לו דבקות, אז העצה הוא שיעסוק בתורה, כי הסיבה שאין לו דביקות הוא משום שיש לו עדיין רע בתוך לבו, וכשהוא עוסק בתורה, אז המאור שבה מחזירו למוטב. ואז יזכה לדביקות.

חזרה לראש הדף
Site location tree