אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 714. תורה של חסד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

714. תורה של חסד

ואמר רבי אלעזר, מאי דכתיב, "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה", וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד. אלא תורה לשמה, זוהי תורה של חסד, ושלא לשמה, זוהי תורה שאינה של חסד. איכא דאמרי, תורה ללמדה, זו היא תורה של חסד, שלא ללמדה, זו היא תורה שאינה של חסד (סוכה מ"ט ע"ב).

"חסד", היינו השפעה לשם שמים. "ללמדה", ללמד הגוף בסוד "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין".

חזרה לראש הדף
Site location tree