אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 715. בענין הכנה לתענית
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

715. בענין הכנה לתענית

ענין צער, ושמחה, ויראה, ואהבה - הם רק תולדה, היינו תוצאה מסיבות שונות, אבל הם עצמם אינם מקוריים.

לכן כשרוצים להרחיב ולהגדיל את התוצאה, היינו הצער והשמחה וכו', אין ענין שהצער עצמו, או השמחה, או האהבה יכול להרחיב, אלא הוא צריך להרחיב את הסיבות, אזי ממילא הנמשך מהסיבה גם כן יתרחב.

וזהו דומה למי שיש לו הרבה מספרים, ואינו מצרף את כולם ועושה סך הכל. למשל, יש לו חמש אחדים, ואינו מצרף אותם. או שעושה סך הכל, אז יוצא לו חמש. ואם אני רוצה להרחיב ולהגדיל את הסך הכל, אינו זה באפשרות, אלא אני צריך להוסיף בפרטים, אז יוצא לי הכלל יותר גדול, כי הסך הכל הוא תוצאה מפרטים. לכן אם הוא מוסיף בסיבה, אז ניתוספו בסך הכל. כמו כן כשרוצה להרחיב את האהבה והיראה והצער והשמחה, היינו שמחשיב את הדבר שהיה לו ולקחו ממנו, כפי חשיבות שבדבר שהיה לו, מתוסף הצער מזה שאין לו. לכן כשרוצה להרבות בצער, אז הוא צריך להרבות ביקר וחשיבות מדבר שנאבד מאתנו.

חזרה לראש הדף
Site location tree