אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 718. כל המתאבל על ירושלים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

718. כל המתאבל על ירושלים

"שבת חזון" הוא הכנה ל"שבת נחמו", כמו שכתוב "כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמת ירושלים", "כל המצטער עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת הציבור".

ענין המתאבל, היינו שמתבונן בעצמו עד כמה שנחרב בית המקדש, זאת אומרת שכל דבר שבקדושה הוא נחרב ואי אפשר לבנות, היינו בכל דבר שהאדם רואה בו תועלת עצמו, הוא מוכן לבנות. מה שאין כן במקום שרואה, שלא יהיה לתועלת עצמו, רק לשם קדושה לבד, אז אין בכוחו לעשות שום תנועה לשם בנין הקדושה.

חזרה לראש הדף
Site location tree