אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 719. ויגש אליו יהודה (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

719. ויגש אליו יהודה (ב')

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדֹנִי ידבר נא עבדך דבר באזני ה', ואל יחר אפך" וכו'. ופרש רש"י, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות.

ויש לשאול, מה זאת ליהודה, כי בתחילה אמר, "הננו עבדים לאדני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו". והוא השיב להם, "האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה עבד, ואתם עלו לשלום". ומדוע מגיע לדבר אתו קשות, אם הוא מקל בדינם. זאת אומרת שהוא אמר, כולנו עבדים וגם בנימין בכלל. והוא אמר, שמסתפק במיעוט, שמספיק לו רק בנימין.

שאלת יוסף: א) מדוע גנבתם את הגביע, בטח לא בשביל כסף, כי השבתם לי הכסף הנמצא באמתחותיכם...

חזרה לראש הדף
Site location tree