אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 722. מעשה ומחשבה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

722. מעשה ומחשבה

יש הבדל בין מעשה למחשבה. כי אין האדם שולט על המחשבה, היינו שאין בידו להבריח מחשבה, אם המחשבה שורה במוחו. מה שאין כן מעשה, יש כוח בידו לעשות את המעשה או שלא לעשות. כי על דבר מעשה שייך ענין כפיה, שיש בידו כוח להתגבר על המעשה.

לכן, בזמן שהוא עושה את מעשה הטוב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוונה ומחשבה טובה, שישרה על המעשה, אם הוא רוצה בכך. זאת אומרת שהוא משתוקק למחשבה טובה, אבל אין הוא יכול להתגבר על המחשבה וכוונה.

וזהו, "וברכתיך בכל אשר תעשה", שהקדוש ברוך הוא שולח ברכה על המעשה, שענין ברכה שייך על מקום שאין יד מגעת, אז שייך ברכה, וזה נאמר על הכוונה.

חזרה לראש הדף
Site location tree