אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 724. וירא בלק
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

724. וירא בלק

"וירא בלק בן צפור" וכו'. יש להבין, מדוע "ויגר מואב", הלא כתוב "אל תצר את מואב".

החתם סופר מתרץ, כמו שכותב הרמב"ם בשמונה פרקים, שהקדוש ברוך הוא אמץ לבב מצרים וכן לבב סיחון, כדי להנקם מהם מעבירות שעברו. לא שנעשו עתה, על זאת, שהרי הקדוש ברוך הוא הוא שאמץ והקשה לבבם שלא בטובתם, ואיך יענשו על זה.

ויודע היה בלק שישראל אל יגורו בו שהם מוזהרים ועומדים "אל תצר את מואב". אלא שחשש, שה' יתברך יאמץ את לבבו, עד שיתחיל הוא להתעלל עמהם עלילות ברשע. ואז יבואו עליו ברשות. ועל כן אמר, שראה והבין את אשר עשו ישראל לסיחון, דהיינו שעשו עמו לאמץ לבבו, וכן כיסו עין מצרים, דהיינו גם כן כנ"ל, "ויגר מפני העם".

חזרה לראש הדף
Site location tree