אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 725. נשמת אדם תלמדנו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

725. נשמת אדם תלמדנו

ח' אלול תש"ז

"נשמת אדם תלמדנו". הנה כל התורה נלמד בעיקר לצרכי הנשמה, היינו לאותם שכבר זכו לבחינת נשמה. ומכל מקום הם צריכים להשתוקק ולחפש לדברי תורה של גדולים אחרים, בכדי שילמדו מהם דברים חדשים, מה שהקודמים המציאו מחידושי תורתיהם.

ועל זה יהיה בנקל שגם הם יוכלו ללכת בהמדרגות עליונות, היינו שהם נושאים על ידם.

אבל יש בחינת תורה שאסור לגלות, מטעם שכל נשמה ונשמה צריכה בעצמה לעשות את הבירור ולא שהאחר יברר את המדרגה. לכן מטרם שהם עשו הבירור בעצמם, אסור להם לגלות את דברי התורה, ולכן נוהגים הגדולים להסתיר הרבה דברים מטעם זה.

וחוץ מזה יש תועלת גדולה להנשמות מה שהם יכולים לקבל מחידושי תורה של הקודמים. לכן כתוב "נשמת אדם תלמדנו", איך ומה לקבל ולהיות נעזר מחידושי תורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree