אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 728. אמונה (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

728. אמונה (ב')

"רבי טרפון אומר, היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק" (אבות פ"ב, משנה ט"ו).

פירוש, בזמן שהאדם מאמין שיש בעל הבית, שאין חס ושלום בירה בלי מנהיג, וכשיש לו הכרה מלאה שיש בעל הבית, אזי הוא מרגיש את הדחק. כמו אם האדם נמצא בבית סתום, שאין אויר, אזי הוא מרגיש את הדוחק, ועושה כל מה שבידו, עד מסירות נפש, כדי להשיג אויר, כי אומר, אם אני לא אשיג אויר, אני ממילא אהיה מת.

כמו כן אם האדם מאמין שיש בעל הבית להעולם, אזי הוא מרגיש את הדוחק להשיג אויר דקדושה, כי אחרת הוא רואה שהוא מת, ועושה את כל מה שבידו, כדי להשיג אויר דקדושה. נמצא לפי זה, כי רק הבעל הבית דוחק, היינו זה שהוא מאמין, שיש בעל הבית, זה גרם לו להרגיש את הדחקות והצורך לאויר דקדושה.

ואז הוא רואה, שהיום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים. וגם רואה שהשכר הרבה, היינו איך שהוא תענוג נפלא להדבק בו יתברך יותר מכל תענוגי עולם הזה, ומרגיש שחוץ מזה שהתענוג הוא כל כך גדול, אלא שבלי זה אי אפשר לחיות.

וזה גם כן, "אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא".

חזרה לראש הדף
Site location tree