אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 729. העולם הזה מתקדש על ידי האדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

729. העולם הזה מתקדש על ידי האדם

לפי הפשט, כל דברי עולם הזה הם דברים גופניים, וחסרונות של אדם, להיות עפר מן האדמה. והרוצה להיות חסיד - לא יוכל, אלא לפרוש מן ההנאות ככל שיוכל, ולא יהנה אלא מה שמוכרח לו לחיותו, אז יהיה חסיד הסר מן הרע, ובמעשה ההוא ישאר טוב, לפי שאינו אלא הכרחי, כדי לחיות.

ותורה הקבלה, כי הנה לפי דרכה המעשים עצמם חוזרים להיות טובים ותיקונים עליונים, והיות כי הכין הרצון העליון, שיהיו דברי העולם הזה מתקדשים, מה שהאדם משתמש בהם לצורכו והנאתו.

חזרה לראש הדף
Site location tree