אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 730. הנחמדים מזהב
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

730. הנחמדים מזהב

מילין דאורייתא: א) קדישין אינון, ב) עלאין אינון, ג) מתיקין אינון, כמו שכתוב "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש", (עיין זהר ח"ג קמ"ט).

להבין את ג' הלשונות הנ"ל. אזי הזהר הקדוש מייעץ שצריכים ללמוד, בכדי שיביא קדושה להאדם. זה שכתוב "מילין דאורייתא קדישין אינון". והקדושה, מה שהאדם רוצה, בכדי שיבוא לדביקות, היינו להשפיע, הנקרא בחינת עליה, כמו שאמר אאמו"ר זצ"ל, שענין עליה היינו הזדככות, וזה שכתוב "עילאין אינון".

ואז טועמים בה מתיקות התורה. וזה שכתוב, "מתיקין אינון". אחרת, כשלומדים את התורה אין בה שום טעם, אלא כאשר בא כן יצא, הוא כבר אינו יודע מה שרוצים ממנו, וכבר אינו יודע מה כתיב בה, "לא תנאף" איננו מסכים, היינו בחינת ליבא, ובחינת עשין. מה כתיב בה, "לא תרצח", אינו מסכים. אם כן איזה ... יהיה לו כשאני אלמד.

אלא "נעשה ונשמע", וזה ענין התגברות.

חזרה לראש הדף
Site location tree