אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 734. נר מערבי
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

734. נר מערבי

מדוע נר מערבי מראה שהשכינה שורה בישראל. שענין "ערב" הוא חושך, שהוא ההפך מיום, שענין "יום" מרמז על בחינת ראיה, שרואים מה שעושים, מה שאין כן ערב נקרא חושך, שפירוש, שאין אנו רואים מה שאנו עושים.

ענין האמונה, להאמין בה' ולשמור תורה ומצוות, שאין אנו רואים מה שעושים, כי בדברים גשמיים כשהאדם עושה איזה מעשה, תכף רואה את הרווח. מה שאין כן בתורה ומצוות הוא נותן את יגיעתו ואינו רואה.

חזרה לראש הדף
Site location tree