אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 739. ב' מיני לבושים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

739. ב' מיני לבושים

לבוש חיצוני, שהוא על הגוף, הנקרא בגדים של חסידים. לבוש חיצוני, שהוא הגוף, הוא מלובש על פנימיות האדם, שהוא מחשבה ורצון, שהוא בחינת מוחא וליבא.

בחינה א' נקרא חיצוניות דחיצוניות, והב' נקראת פנימיות דחיצוניות, שהוא השמחה וההתעוררות שהאדם עושה בשעת תורה ומצוות.

כללו של דבר, חיצוניות נקרא מה שמתגלה לחוץ. היינו מה שחברו יכול לראות. ובחיצוניות יש אחיזה לחיצוניים, לכן אסור לאדם להרבות במלבושים יותר מבני סביבתו. כי כוח הכבוד והגאווה מתאחזין בהלבושים ומחזיקים באדם את כוח הכבוד והגאווה, ולא נתנו לאדם כוח, שיוכל לעלות בדרך המוליך לשם שמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree