אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 740. שלוש מתנות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

740. שלוש מתנות

"ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד". תניא, שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, דכתיב "ושמר... ואת החסד" (ירושלמי קידושין פ"א מ"ה).

רחמנים, היינו להיות משפיע, על דרך "מה הוא רחום אף אתה רחום".

ביישנים היינו שהאדם ירגיש, בזמן שהוא מקבל להנות לעצמו בחינת בושה, אחרת לא יהיה לו צורך לעבוד בעל מנת להשפיע.

גומלי חסדים הוא גם כן בחינת להשפיע, שענין רחמנות שייך בצדקה, שהוא מרחם על העני, וזה שייך דווקא בזמן שאין האדם מרגיש טעם בתורה ומצוות, ואז נקרא כל עשיותיו בבחינת צדקה. וגמילות חסד הוא בין לעניים ובין לעשירים, היינו אפילו שכבר יש לו טעם בתורה ומצוות, רק עכשיו הוא צריך לתת יגיעה, על סמך שאחר כך הוא יחזיר לו אותה תמורה עבור יגיעתו, רק שהוא צריך להאמין לו, שיחזיר לו אחר כך.

נמצא לפי זה, שיש ב' מיני עבודות:

א) בחינת צדקה, היינו שהוא נותן יגיעה בתורה ומצוות, ואין רוצה שום תמורה חוץ עבודתו.

ב) שהוא מרגיש שהוא לא נותן צדקה, היינו שבטוח שהוא יקבל אחר כך תמורה עבור היגיעה. וכאן עיקר החסרון הוא בזמן. זאת אומרת אם הוא מקבל תכף אחר היגיעה את התמורה, זה נקרא מכירה וקנין, כדרך שנותנים כסף ומקבלים תמורה. רק בזמן שצריך לחכות על התמורה, על דרך "היום לעשותם ומחר לקבל שכרן", זה כבר נקרא הלוואה וגמילות חסד.

והאדם צריך לקנות בעצמו אלו הג' מתנות, היינו להשתדל למצוא חן בעיניו יתברך, שהוא יתן לו את ג' מתנות הנ"ל. כי דרך העולם הוא, האיש אשר מצא חן, אזי נותנים לו מתנות. אבל מטרם שזוכה לקבל מתנות, אין האדם מסוגל מצד הטבע לעשות מעשים כאלו, רק מבחינת החינוך יכול האדם לבוא לידי הנ"ל.

אבל אין זה שלימות, מטעם מה שמקבלים מהחינוך נקרא זה בלי כוונה, היינו שאין לו בחירה. זאת אומרת שכל מה שהוא עושה, הוא עושה בהכרח. ו"ההכרח לא יגונה ולא ישובח", כי אין האדם עושה מרצונו הטוב, אלא מרצון שהסביבה גרם לו. ואילו הוא היה נמצא בסביבה אחרת, אזי הוא היה עושה דברים אחרים לגמרי, מכפי מה שהוא עושה. אלא בזמן שמקבלים זה מתנה מאת ה' יתברך, זה נקרא שלימות, שאז כבר עושה הכל מרצון עצמו.

חזרה לראש הדף
Site location tree