אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 742. נקמת ה' במדין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

742. נקמת ה' במדין

"וידבר ה' אל משה לאמר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים... וידבר משה אל העם לאמר... לתת נקמת ה' במדין". והקושיא היא מפורסמת, מדוע שינה משה רבנו עליו השלום מלשון ה'.

והענין הוא, כי מטרת ה' הוא להטיב לנבראיו, היינו שישראל יקבלו את הטוב. נמצא כי נקמה במדין הוא לצורך ישראל, שעל ידי זה ישראל יקבלו את הטוב. אבל משה רבנו עליו השלום בתור מנהיג ישראל, מורה להם את הדרך העבודה, שכל הנקימה במדין צריך להיות לשם השם, היינו להשפיע לה' ולא לקבלה לעצמו, אחרת הם נעשים מרוחקים מה', ולא יכולים לזכות לשום שלימות. ולכן שינה משה ואמר להעם, "לתת נקמת ה' במדין".

חזרה לראש הדף
Site location tree