אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 745. כשבא הקדוש ברוך הוא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

745. כשבא הקדוש ברוך הוא

במדרש רבה (במדבר א): דבר אחר, "מדוע אמרו עמי רדנו לוא נבוא עוד אליך" (ירמיה ב), מהו רדנו, כמו דאתמר "כי הוא רודה בכל עבר הנהר" (מלכים א ה). אמרו לו, נתתה לנו בית המקדש וסילקת שכינתך ממנו, ומה את מבקש ממנו, ולא נבוא עוד אליך. אמר להם, ומי יתן, לו והייתי במדבר עכשיו, היכן כל אותן הנסים שעשיתי לכם. לכן הוא אומר, "מי יתנני במדבר מלון אורחים ואעזבה את עמי", היכן שהייתי מתקלס, שנאמר "ישיאו מדבר ועריו חצרים חשב קדר ירונו יושבי סלע".

משל לנשיא, שנכנס למדינה, וראו אותו בני המדינה, וברחו מלפניו. נכנס לשניה, וברחו מלפניו. נכנס לעיר חרבה, וקדמו אותו והיו מקלסין אותו. אמר הנשיא, זו העיר טובה היא מכל המדינות, כאן אני בונה כס נאה, כאן אני דר.

כך כשבא הקדוש ברוך הוא לים ברח מלפניו, שנאמר "הים ראה וינוס", וכן "ההרים רקדו כאלים", בא במדבר חרבה, קדמו אותו וקילסו אותו, שנאמר, "ישאו מדבר ועריו חצרים חשב קדר ירונו יושבי סלע", זו העיר טובה לי מכל המדינות, בו אני בונה כנסיה ודר בתוכה, התחילו שמחים שהקדוש ברוך הוא דר בתוכה, שנאמר "ישושום מדבר וציה".

חזרה לראש הדף
Site location tree