אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 746. ענין הולד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

746. ענין הולד

כשהולד יוצא לאוויר העולם, הוא צריך לקנות שני כוחות:

א) כוח של הרצון לקבל,

ב) כוח של רצון להשפיע.

ולזה ניתן לנו לעשות לוולד שני חיתוכים:

א. חיתוך הקשר שיש מטבור התינוק לאם, שעל ידי זה הוא נעשה "נפתח הפה ונסתם הטבור". כשהפה סתום, אזי עדיין אין לו שום רשות בפני עצמו, אלא שהוא אוכל מה שאמו אוכלת, כי ענין אכילה הוא סוד בירורים, שעל ידי הבירורים קונים חיות. ויש חיות דקדושה וכן להפך. וזה נקרא כוח עליון. לכן על ידי החיתוך הקשר עם האם, הוא קונה את הרצון לקבל. אבל אינו קונה את הרצון לקבל בפעם אחד, אלא על ידי זמן של י"ג שנה.

ב. וחיתוך השני נעשה ליום שמיני ללידתו, שעל ידי חיתוך הזה, שהוא הסרת הערלה, הוא קונה את הרצון להשפיע. וזמן של רכישת של קניין זה מתחיל מי"ג שנה ואילך.

וההפרש בין קנית הרצון לקבל לקניית הרצון להשפיע הוא, כי הרצון לקבל נקרא בחינת מעשה של הקדוש ברוך הוא, היינו מצד מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. לכן האדם מוכרח לקנות את קניין הזה מקודם, היות שזהו עיקר המטרה. וקנית הרצון להשפיע נקרא מעשי בשר ודם, היות שזהו רק תיקונים מצד התחתונים, היות שאין התחתונים רוצים בנהמא דכסופא, הנקרא פירוד מדביקות ה'.

לכן האדם צריך לתקן את עצמו, שיהיה כלי מוכשר לקבל את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. וכל זמן שאין האדם מגיע להשיג את בחינת ההטבה, הנקרא "אשריך בעולם הזה", כמו שכתוב "עולמך תראה בחייך", זהו סימן שעדיין לא הכשיר את עצמו שלא יהיה נפרד בעת קבלת התענוג. לכן עדיין לא נבחן זה לבחינת "אשריך בעולם הזה".

ומשום זה, נקרא קניין של הרצון להשפיע בחינת מעשים של בשר ודם, שהוא פעולה מצד התחתון, כמו שכתוב, ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". כמו שפירש אאמו"ר זצ"ל, כי הקב"ה הוא יכול רק לתת, ונתינת ה' מוסיף רק אהבה. אבל שלא לקבל, זוהי פעולת האדם. וזה על דרך, "גמירי, משמים מיהב יהבו, משקל לא שקלו", שהקב"ה הוא רק נותן ולא מקבל. לכן פעולת השפעה של התחתון נקרא מעשה בשר ודם. וזה ששאל טורונוסרופוס הרשע, איזה מעשים יותר נאים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם.

חזרה לראש הדף
Site location tree