אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 749. ציויא דמאריה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

749. ציויא דמאריה

"מאי עול מלכות שמים, אלא כהאי תורא דיהבין עליה עול בקודמיתא, בגין לאפקא מניה טב לעלמא... ואי לא קביל עליה האי בקדמיתא לא ייכול למפלח" (זהר, בהר ג', בהסולם).

ויש לומר דמטרם שמקבל על עצמו את העול, הנקרא למעלה מהדעת, שזהו כל היסוד, אי אפשר לאפקא מיניה טב. היינו שאי אפשר לזכות לטעמי תורה ולטעמי מצוות, כי אחרת הכל הולך על חשבון קבלה לעצמו. לכן יכול לבוא לידי פירוד.

מה שאין כן כשכל היסוד הוא רק בבחינת עול לבד, אז הוא זקוק לטעמי תורה ומצוות רק מטעם "מאן דלא ידע ציויא דמאריה, איך יעבוד ליה". נמצא שאינו צריך סמיכה לעבודה שלו, כי כל עבודתו בנויה רק על בחינת עול לבד. לכן רק אז יכול למפיק טב לעלמא, היינו לזכות לכל הטוב הגנוז.

חזרה לראש הדף
Site location tree