אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 750. מה נורא המקום הזה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

750. מה נורא המקום הזה

"מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלקים". בזמן שהאדם רוצה להכנס תחת רשות הקדושה, עליו לקבל בחינת יראה, כי אם אין יראה אין חכמה. פירוש, אם החכמה לא יכול להביאהו לידי יראה, אין זה חכמה. אבל גם היראה צריכה להביאהו לידי חכמה, מטעם "אין בור ירא חטא", מטעם שאם האדם קבל באמת את מדת יראה בלב ונפש, אין זה מן הנמנע שלא יזכה לידי חכמה. אלא שמוכרח להיות, שגם היראה אינה על דרך האמת. לכן עליו תמיד לבדוק את המשקולת בין שניהם, שיתאחזו זה בזה.

חזרה לראש הדף
Site location tree