אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 751. כל שיש בו יראת שמים (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

751. כל שיש בו יראת שמים (ב')

"כל שיש בו יראת שמים". להגיע ליראת שמים הוא על דרך "וסביביו נשערה".

מה זה יראת שמים, היא בחינת אמונה, בכדי שלא יחטא, היינו קבלה עצמית. ואחר כך זוכים לבחינת דביקות, שזוכים לגלוי סודות התורה.

ואחר כך יש בחינת יראה, מטעם שמים הוא כבר מזוכך, אלא רצון העליון. כמו זה ענין, כל ימי הייתי מצטער, מדוע, מפני שכך עלה במחשבה. זו מדרגה של יראת שמים, היינו טעם שמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree