אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 754. טענת המלאכים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

754. טענת המלאכים

יש לפרש בענין המלאכים, שאמרו "תנה הודך על השמים". ולכאורה יש לשאול, וכי התורה הוא דבר גשמי, אם נותנין אותה למטה, לא יכולה להיות גם למעלה. הלא התורה היה צריך להתחלק בין לבני אדם ובין למלאכים.

ויש לומר, שטענת המלאכים היה, שהתורה צריכים לתת לאנשים, שהמה בבחינת מלאכים. וזה פירוש "תנה הודך על השמים", היינו למי שכל רצונו הוא אך לשם שמים. אבל בזמן שהאדם הוא על הארץ, היינו שרצונו וחשקו הוא לארציות, איזה שייכות יש להם לתורה.

ועל זה השיב להם, "כלום יש בכם יצר הרע". שפירושו כמו שאמרו חז"ל, "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין". אבל בזמן שעם ישראל יהיה בבחינת מלאכים, אין להם צורך לתורה.

נמצא לפי זה, שעיקר צורך התורה הוא כדי להחזירו למוטב, היינו שהתורה ומצוות הוא בכדי להחזירם למוטב. וזה דווקא בזמן שיש להם רע, אז הם נצרכים לתורה ומצוות, היינו שהתורה ומצוות הוא בבחינת סגולה.

ורק לאחר כך, כשזכו לבוא לבחינת הצירוף, אזי הם נקרא בבחינת ישראל, שאז התורה היא בחינת עצם. ואז "אורייתא וקב"ה וישראל חד איהו". היינו לאחר התשובה, אז נקרא ישראל, משום שאז הוא מקבל התורה, שהוא אחד עם הקדוש ברוך הוא, שהתורה נקרא אז בבחינת שמות של הקדוש ברוך הוא. וממילא התורה וקב"ה חד איהו עם ישראל, שרק אז נקרא בחינת ישראל, בזמן שהאורייתא וקוב"ה חד איהו עם הישראל.

חזרה לראש הדף
Site location tree