אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 758. שיעור ההתגברות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

758. שיעור ההתגברות

"יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו".

פירוש, ענין העזרה מה שהאדם דורש, הוא רק שהקדוש ברוך הוא יהא בעזרו, ולא כוח אחר. היינו שיהיה באמת אצלו את האמונה בהקדוש ברוך הוא. ובשיעור זה שמשיג אמונה, בשיעור זה הוא מתגבר על יצרו.

וזה ענין "הבא לטהר מסייעין אותו". ומפרש הזהר הקדוש, במה, בנשמתא קדישא, שעל ידי הכוח הזה הוא מנצח את יצרו.

חזרה לראש הדף
Site location tree