אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 760. חומר של נשמה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

760. חומר של נשמה

בענין הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, והמקובלים המשילוהו לאבן הנחצב מההר. ונשאלת השאלה, איך אפשר לומר, שהיא אותו החומר של ההר, שהוא מעצמותו יתברך.

ויש לפרש, שכוונתם הוא, היינו שהוא בחינת יש מיש. לכן הם דימו לאבן מההר. וההבדל הוא בזה, שזהו חלק הדבר, שחלק אותו להקרא בשם נשמה, זהו הרצון לקבל, היינו שחלק הזה נקרא בריאה, היינו יש מאין.

מה שאין כן האור שבתוכו נבחן לבחינת יש מיש. אבל בטח שהיש הזה, שמתקבל בהנשמה, כבר יש לה צורה בפני עצמו, ושינוים בין נשמה לחברתה. וזה הכל נעשה על ידי הרצון לקבל. וכל ההשתנות הוא לפי הרצון לקבל, ולפי התיקונים של הרצון להשפיע. אבל המילוי שבהנשמה, היינו האור והחיות שהנשמה משיגה, נקרא בחינת יש מיש.

חזרה לראש הדף
Site location tree