אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 764. דעת דקדושה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

764. דעת דקדושה

חז"ל אמרו, "אנכי ה'" דרש עליה רבה, מאי דכתיב "יודוך ה' כל מלכי ארץ, כי שמענו אמרי פיך" (תהילים קלח), מאמר פיך לא נאמר, אלא אמרי פיך, שעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנכי ולא יהיה לך וכו', אמרו עובדי אלילים, לכבוד עצמו הוא דורש, כיון שאמר, כבד את אביך ואת אמך, חזרו והודו לדברות הראשונות (קידושין ל"א ע"א). ויש לשאול, מאי ראו בזה, שאמר "כבד" עד שהיה כדאי להודות.

על דרך הרמז, אביך ואמך נקרא חכמה ובינה, כמו שכתוב בזהר הקדוש. כי בתחילה הם חשבו, כיון שכל היסוד היהדות היא אמונה למעלה מדעת, לכן אמרו לכבוד עצמו הוא דורש, היינו שרק התחתונים ישמשו לו למעלה מהדעת, והוא לא יתן להם שום דבר תמורת זה.

כי אמונה למעלה מהדעת נקרא השפעה גמורה. וכיון שאמר "כבד", היינו שאדם צריך לכבד את ענין חכמה ובינה, שהוא סוד התורה, שנקרא חכמה-בינה-דעת.

"דעת" נקרא בחינה המחברת את שניהם, בסוד "וידע אדם את חוה אשתו". ואנו רואים שיש שני בחינת סגול:

א) סגול דנקודות, שהקו המחבר הוא למטה,

ב) סגול דבחינת הטעמים, שהבחינה המחוברת היא למעלה.

והפירוש, שענין דעת הוא דביקות וחיבור, שזה נקרא כוח המשפיע, כי האדם צריך לבוא למדרגת השפעה, שנקרא בחינת השתוות הצורה, בסוד "מה הוא רחום אף אתה רחום". ותחילת עבודה צריך להיות בבחינת אמונה, שנקרא "אנכי ולא יהיה לך", שזה למעלה מהשכל.

וזה נקרא בחינת "הלומד תורה לשמה". ואחר כך הוא זוכה, שמגלים לו רזי תורה, שנקרא חכמה, בינה. ואחר כך הוא צריך עוד הפעם לחדש את האמונה. היינו שלא יאמר, עכשיו כבר יש לי בסיס של חכמה ובינה ואני יכול להיות עובד ה', כיון שיש לי כבר סמיכה. לכן צריכים עוד הפעם לחדש את האמונה, שנעבוד אפילו עכשיו בלי שום יסוד. וזה דעת למטה, שנקרא חכמה-בינה-דעת. וזהו נקרא דעת דקדושה.

חזרה לראש הדף
Site location tree