אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 765. הלומד תורה מעוני
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

765. הלומד תורה מעוני

"הלומד תורה מעוני סופו לקיימה מעושר". חז"ל אמרו, "אין עני אלא בדעת" (נדרים מ"א), שדווקא על ידי זה שהאדם לומד ורואה שאינו מבין, וכל מה שהוא לומד, הוא רואה, שהוא יותר פחות, ואינו עוזב את תלמודו, אלא הוא מתייגע להבין את הפירוש האמיתי, סוף שה' ישלח לו את ההבנה ודעת אמיתי, שזה נקרא "עושר". וזה שכתוב, שסופו לקיימו, היינו שהתורה יהיה קיום בידו בעשירות, היינו בהבנה אמיתית ובדעה צלולה.

וכמו כן על דרך הפשט, בזמן שהאדם לומד מעוני, היינו שיש לו דחקות, הן באכילה, ושתיה, ולינה - סופו לקיימה מעושר. לכן סימן הוא, אם רואים מי שמקיים אחר כך התורה מעושר, שבטח קיים מקודם מעוני, שעל ידי זה הוא זוכה עכשיו לקיימו מעושר.

חזרה לראש הדף
Site location tree