אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 767. ועשית בגדי קודש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

767. ועשית בגדי קודש

"ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת", "בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר" (קהלת).

נאמרה מצות בגדי כהונה בסמוך. ומפרשים, "שמן" מרמז על דעת המוח, שהוא יהיה זך ונקיה, שזהו פירוש שמן זית זך. ו"בגדי כהונה" מרמזים על הגוף, שהוא לבושה של הנשמה, שיהיה עשוי כהלכה לכבוד ולתפארת (שפת אמת).

ויש לומר שענין ה"מוח" הם תלמידי חכמים, שעוסקים בתורה, ההם הממשיכים את האור תורה. וזה מאיר לגוף. והגוף - התומכי תורה. וזה ענין "עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר". ה"נשמה" נקראים לומדי תורה. ה"גוף" נקרא התומכי תורה. ביחד הם איש אחד, כי אי אפשר להיות נשמה בלא גוף, היינו ראש בלי גוף.

חזרה לראש הדף
Site location tree