אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 768. יניקת הקליפות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

768. יניקת הקליפות

ענין שנעשה יניקת הקליפות, שהם מבחינת נהירו דקיק.

ענין עירוב, זאת אומרת שאין היכר בין "עבדו" ל"לא עבדו".

ענין "צדיק ימוט לפני רשע", היינו עד שזוכים לשער הנון, הנקרא בחינת תשובה, אז כל מדרגות נופלים לקליפה. וזה פירוש, בהתרבות הטובה והקדושה יתרבו חייהם. כי בזמן שהאדם במדרגה הכי תחתונה דקדושה, למשל בבחינה א', והסטרא אחרא מחטיאו, אז היא לוקחת את המדרגה הזאת.

למשל, שאם כבר יש לו סדר בעבדות, וכבר יכול לתת כוחות, ויש לו הארת בזו הבחינה, וכשהסטרא אחרא מחטיאו, אזי לוקחת היא המדרגה הזו. דהיינו שמחזקת זו הבחינה לעצמה, שכבר אין האדם יכול להדבק אל הקדושה את זה העשיה. אלא שאין לו עצה אחרת מליקח מדרגה יותר גדולה.

למשל, לתת כוחות יותר גדולים ויגיעות יותר גדולות, משום ששיעור הקודם כבר נפגם אצלו. נמצא, שמחזקת שלא יכול לעשות שום מצוות ועשית דקדושה בזה האופן, לכן מוכרח לקח לקבל עבדות יותר גבוה, שהסטרא אחרא אינו יודע, שהוא עובד בזה האופן. וכשהוא מרגיש שהוא כבר למעלה, אזי רודפת אחריו ומחזקת את המדרגה כמו הראשונה. ואין לו שום עצה, אלא לילך למדרגה עוד יותר גבוה, עד שבא למ"ט שערי טומאה. ואז, "חיל בלע ויקיאנו, ומבטנו תורישנו קל", היינו, שהוא לוקח את כל הכוחות שנפלו לרשותה, ומחברם לקדושה.

חזרה לראש הדף
Site location tree