אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 771. ענין הליכה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

771. ענין הליכה

וידוע שכל זמן, שהאדם חי נקרא "הולך", שעל ידי עסקו בתורה ומצוות הוא הולך בכל יום ממדרגה למדרגה. אך לאחר מותו הוא נקרא "עומד", כי "למתים חופשי" וכו'. אבל יעקב גם לאחר מותו נקרא הולך, כי כל מה שישראל עוסקים בתורה ומצוות בכל דור ודור עולה על ידיהם, כי שהוא הוריש להם המידות. וזה שכתוב, "יעקב לא מת". ויעקב מצד תפארת מטתו שלימה. והמקשן לא הבין וחשב שכוונתו שהוא מת ממש, ואמר ליה, מקרא אני דורש.

ויש ב' כיתות תלמידי חכמים:

א) היושבים ולומדים לעצמם,

ב) הזוכים ומזכים את הרבים ומלמדים תורה לאחרים.

וההבדל ביניהם הוא, כי כת הב' אף לאחר מותם ילכו ממדרגה למדרגה. לכן נתפשט המנהג להתמנות ביוהר-צייט, כי באותו יום הוא נידון, ועל ידי עסק תורה ומצוות של בניו, שהניח אחריו בעולם הזה, או שמחזק תלמיד חכם, יש עליה לנשמת ההורים. וזה ענין דחוב על ברא להיות מזכה אבא, וזהו ענין שחייב לכבדו במותו.

חזרה לראש הדף
Site location tree