אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 774. טוב להודות לה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

774. טוב להודות לה'

כפר גדעון ד' כסלו תשכ"ה

"מזמור שיר... טוב להודות לה'". יש לשאול, וכי דווקא בשבת טוב להודות. אלא, בששת ימי המעשה הוא מקום עבודה, אז שייך תפילה. ובשבת שהוא בחינת שביתה, שהוא נח מעבודת היצר, אז העבודה הוא בבחינת "טוב להודות לה'".

לכן, מי שהוא תלמיד חכם ומרגיש בחינת שביתה מהיצר באמצע השבוע, הוא גם כן בחינת "טוב להודות". וזה ש"תלמיד חכם הוא בחינת שבת".

חזרה לראש הדף
Site location tree