אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 781. דרך הבעל שם טוב
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

781. דרך הבעל שם טוב

בית חלקיה י"ט כסלו תשכ"ג

דרך הבעל שם טוב הוא בזה, שסידר חדר, היינו שנתן שיעור לאדמו"רות, וכל מי שגומר את החדר, מקבל תואר רבי.

וענין רבי נקרא מלמד, היינו מי שמלמד לחבירו תורה, נקרא רב. ולפני הבעל שם טוב, היה המנהג לקרוא את השם רבי, רק מי שלומד עם תלמידיו תורת הנגלה. ודרך הבעל שם טוב הוא לקרוא בשם רבי, גם את מי שלומד עם תלמידיו תורת הנסתר. משום שהוא סידר ישיבה ללימוד תורת הנסתר. שמטרם הבעל שם טוב לא היה ישיבה מיוחדת ללימוד הנסתר, וכל הישיבות שהיו אז, היה רק ללימוד תורת הנגלה. וכל מי שנפשו חשק ללימוד הנסתר, היה קשה למצוא רבי המיוחד לכך. ומשום זה הרבה כוחות הלכו לאיבוד, משום שלא מצאו מקום מיוחד לזה.

מה שאם כן לאחר שהבעל שם טוב קבע ישיבה מיוחדת לתורת הנסתר, אז כל התלמידי חכמים, שלבם חרד לדרוש ה' ונפשם חשקה לתורת הנסתר, אז כולם ידעו לאיזה מקום לפנות. ועל ידי זה נתרבו התלמידים בלימוד תורת הנסתר.

ויש להבין את ההבדל בין תורת הנגלה לתורת הנסתר. ענין נגלה, מורה מה שמגולה לעין כל, וזה נאמר על חלק המעשה. שענין מעשי המצוות, וכמו כן דיבורי תורה ותפילה, נחשב גם כן לחלק המעשה, כמו שאמרו חז"ל, עקימת שפתים הוי מעשה, שהפירוש הוא, משום שזה מגולה. שחברו יכול לראות, אם הוא מתפלל או שהוא לומד. ובכדי לדעת את סדרי מעשי המצוות, היינו שיעורן וזמנם, זה נקרא תורה הנגלית, שהתורה מלמד אותנו, איך לעשות את מעשה המצוות.

וענין נסתר, זהו נאמר רק על המחשבה והכוונה שבדבר. כי אין האדם יכול לדעת מה שחברו חושב בעת עשיית המצוה, אם כוונתו לשם שמים או להפך, שהוא רק מטעם צביעות וכדומה. וענין לימוד המחשבה והכוונה נקרא בחינת נסתר וסוד, כמו שכתוב "סוד ה' ליראיו". שפירושו הוא, מהו סוד ה' ליראיו, שה' יתברך נותן את המתנה של יראת שמים להאדם. וזה נקרא סוד ה', הוא ליראיו, היינו שיראו מלפניו, שזהו מתנה מאת ה'. ורק מי שמוצא חן בעיניו, הוא נותן לו את הסוד הזה כנ"ל, היינו שנותן לו המחשבה, שיהיה לשם שמים. וזה נקרא תורת הנסתר, שמלמד איך לזכות לבחינת מחשבה.

חזרה לראש הדף
Site location tree